همایون ذوالفقاری نیا

نام پزشک یا مرکز درمانی: 
شهر: 
نوع طبابت: 
تخصص: 
جنسیت: 
مرد
آدرس: 
استان تهران، شهر تهران، میدان نبوت هفت حوض ،خیابان گلبرگ غربی، روبروی مرکز خرید گلستان، پلاک ۷۸، ساختمان کیمیا، واحد۵
شماره تماس: 
۰۲۱۷۷۹۵۲۴۴۴ , ۰۲۱۷۷۹۵۲۹۹۹