غلام رضا تیموری

نام پزشک یا مرکز درمانی: 
شهر: 
نوع طبابت: 
جنسیت: 
مرد
آدرس: 
اصفهان - خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا - ساختمان فارابی
شماره تماس: 
۰۳۱۳۲۳۶۸۲۹۱