ساناز سلیمانیان فر

نام پزشک یا مرکز درمانی: 
شهر: 
نوع طبابت: 
تخصص: 
جنسیت: 
زن
آدرس: 
استان تهران، شهر تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن، بخش دندانپزشکی، طبقه ۱-
شماره تماس: 
۰۲۱۸۸۵۷۵۸۲۸