حمید خاک نجاتی

نام پزشک یا مرکز درمانی: 
شهر: 
نوع طبابت: 
تخصص: 
جنسیت: 
مرد
آدرس: 
استان تهران، شهر تهران، شیراز شمالی، نبش کوچه نرگس، ساختمان نرگس، طبقه ۵، واحد ۶
شماره تماس: 
۰۲۱۸۸۶۰۲۷۹۱